Skape arbeidsliv med plass og muligheter for alle
Vi jobber for at alle, uansett forutsetninger og drømmer, skal kunne lykkes i arbeidslivet. Det handler om noe som er større enn oss selv. Det handler om å bygge verdier, og om det som ikke bare kan måles i kroner og øre.

Vi arbeider målrettet for å skape positive og varige endringer for mennesker i ulike livssituasjoner. Vår bedrift er tuftet på prinsipper om like muligheter, mangfold og verdighet for alle.

JA til sterke og mangfoldige samfunn
Vi tror på at en vellykket virksomhet er avhengig av å bygge sterke og mangfoldige samfunn. Ved å inkludere personer som vanligvis møter barrierer på arbeidsmarkedet, jobber vi for å redusere ulikhet, fremme likestilling og skape bærekraftig økonomisk utvikling.

Vårt engasjement for sosial bærekraft gjenspeiles i våre praksiser og tiltak. Vi tilbyr opplæring, veiledning og støtte til våre ansatte og arbeidssøkere for å utvikle deres ferdigheter og potensial. Vi fremmer et trygt og inkluderende arbeidsmiljø der mangfold blir verdsatt og respektert.

Samarbeid på tvers av samfunnet
Gjennom samarbeid med lokale organisasjoner og myndigheter, bidrar vi til å bygge sterke nettverk og lokalsamfunn. Vi er dedikerte og ønsker å etablere partnerskap som styrker jobbsøkeres muligheter på arbeidsmarkedet.

Åpenhet og gjennomsiktighet
Vi erkjenner betydningen av åpenhet og gjennomsiktighet i våre virksomheter. Derfor følger vi retningslinjer og bestemmelser i åpenhetsloven, for å sikre at våre handlinger og praksis er transparente.

Dersom du ønsker innsyn, ber vi deg sende oss en mail. Vi vil behandle din henvendelse så raskt som mulig og i tråd med de gjeldende lovpålagte kravene.

Vi inviterer deg til å bli med oss i vår reise mot å skape et inkluderende samfunn.