Festivalen arrangeres årlig, over èn uke, hver morgen i max en time. Arrangørene ønsker at alle som vil skal kunne få den med seg. Derfor er det gratis og påmeldingsfri tilgang til alle festivalaktivitetene. Festivalen arrangeres på tvers av sektorer. 

Kvalitet i karriereveiledningen er et viktig prosjekt, og Norge har et godt faglig utgangspunkt med det nasjonale kvalitetsrammeverket som er utviklet.

Det er en bred oppfatning i fagmiljøene i hele Norge at vi selv må ta initiativ og ansvar for at aktiviteter og prosjekter settes i gang. Kvalitetsrammeverket er der, det er opp til fagmiljøene som har bidratt i utviklingen, å ta ansvar for å løfte det videre inn i alle sektorer.

Programkomiteen er satt sammen av personer med variert bakgrunn og fra forskjellige sektorer, som i arbeidet med å sette programmet bruker av sine nettverk uavhengig av bransje. 

Følg oss på facebook og få beskjed når nye arrangement publiseres. Og har du innspill til programmet, ønsker vi å høre fra deg: post@karrierefestivalen.no