Festivalen arrangeres årlig, over èn uke, hver morgen i ca. en halvtime. Arrangørene ønsker at alle som vil skal kunne få den med seg. Derfor er det gratis og påmeldingsfri tilgang til alle festivalaktivitetene. Festivalen arrangeres på tvers av sektorer. 

Kvalitet i karriereveiledningen er et viktig prosjekt, og Norge har et godt faglig utgangspunkt med det nasjonale kvalitetsrammeverket som er utviklet.

Det er en bred oppfatning i fagmiljøene i hele Norge at vi selv må ta initiativ og ansvar for at aktiviteter og prosjekter settes i gang. Kvalitetsrammeverket er der, det er opp til fagmiljøene som har bidratt i utviklingen, å ta ansvar for å løfte det videre inn i alle sektorer.

Programkomiteen er satt sammen av personer med variert bakgrunn og fra forskjellige sektorer, som i arbeidet med å sette programmet bruker av sine nettverk uavhengig av bransje. 

Følg oss på facebook og få beskjed når nye arrangement publiseres. Og har du innspill til programmet, ønsker vi å høre fra deg: post@karrierefestivalen.no