For å sikre at befolkingen har tilgang på karriereveiledningstjenester av høy kvalitet, ble det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning lansert i oktober 2020, som en oppfølging av NOU 2016:7 Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn.  

Nå er det syv år siden Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn kom, og snart tre år siden rammeverket ble lansert - så hvor står vi nå? 

Ingjerd Espolin Gaarder er en av personene bak rammeverket og har ledet reisen fra NOU 2016:7 gjennom lansering av Kvalitet i karriereveiledning. Hun er også avdelingsleder for Avdeling for kvalitet i karriereveiledning i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-Dir.). Gaarder vil gi oss innsikt i hvordan rammeverket har utviklet seg siden lanseringen for tre år siden. Vi vil diskutere dagens status, utfordringer, og muligheter for fremtiden. Hva kan vi forvente når det gjelder økt kvalitet, og hvordan vet vi at vi er på rett spor? Hvordan opplever hun det tverrsektorielle arbeidet? Dette skal vi høre mer om! 

Har du innspill til hva vi kan ta opp med Gaarder? Send dem til post@karrierefestivalen.no, og vi vil gjøre vårt beste for å inkludere det i samtalen (gi beskjed dersom du ønsker være anonym). 

Profilbilde av Ingjerd Espolin Gaarder fra HK-direktoratet som skal presentere på Karrierefestivalen 2023