Hvordan bruke karriereveiledningsfeltet for at næringslivet får de kandidatene de trenger i regionene?

Nasjonale myndigheter har gitt fylkeskommunen en viktig samfunnsutviklerrolle som innebærer ansvar for koordinering og utvikling i egen region. Fylkesvis kompetansestrategi skal bidra til bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i fylket. Dette målet kan bare nås gjennom forpliktende samarbeid, koordinering og samstyring. Det er derfor etablert et partnerskap på fylkesnivå med ansvar for kompetansepolitikk. ​

Karriereveiledning blir ofte betegnet som et kompetansepolitisk verktøy som skal bidra til å nå målene i strategien med rett kompetanse og tilstrekkelig arbeidskraft i de ulike regionene. ​

Hvordan bruker vi karriereveiledningsfeltet fremover til å nå målene i strategien?

Deltakere:
Lisbeth Pedersen, prosjektleder for Kompetansepilot Trøndelag i Trøndelag Fylkeskommune
Guro Angell Gimse, regiondirektør i NHO Trøndelag
Kristian Tangen, regionsleder i LO Trøndelag
Stine Grostad, rekrutteringsansvarlig i Trym Bolig

Moderator: Håkon Andreassen, Trøndelag fylkeskommune

Bilde av fire foredragsholdere på Karierefestivalen