Hør den kjente karrierepsykologen Dr. Gideon Arulmani snakke om sitt arbeid i Norge, og hans omfattende erfaring fra utviklingsarbeid innen karriereveiledning i over 14 land. I samtale med Kjell Helge Kleppestø får vi høre hans blikk på norsk tverrsektorielt arbeid med utvikling av karriereveiledningsfeltet. Han vil utfordre oss, og peke på klare styrker sammenlignet med andre land. Vi ser frem til en spennende samtale!​

Dr. Gideon Arulmani er utdannet klinisk psykolog med PhD (doktorgrad) i karrierepsykologi. Han har professorstilling ved Martin Luther University, stifter og leder av The Promise Foundation i India. Han og kona Sonali Nag, professor i pedagogikk ved Oxford University i England, er redaktører for Indian Journal of Career and livelihood planning. Besøk gjerne gjerne nettsiden, og les en rekke artikler gratis - blant annet norske forfattere (Indian Association for Career and Livelihood Planning - Home nettside (iaclp.org).

Dr. Gideon Arulmani er en sann Norgesvenn, og besøker også i år i mange norske byer for å gjennomføre "workshops" om karriereveiledning og kulturell sensitivitet. Han er kjent blant annet for sin "cultural preparedness model" gjennom omfattende publikasjoner og forelesninger både i Norge og resten av verden.

Kjell Helge Kleppestø og Dr. Gideon Arulmani har de siste årene samarbeidet for å tilby praksisfeltet i Norge tilgang til Gideons omfattende erfaring og kompetanse gjennom workshops og ulike arbeidsseminar. Det planlegges også mer av dette i 2024, så ta gjerne kontakt med Karrierefestivalen eller Kjell Helge Kleppestø for mer informasjon.​

Profilbilde av Dr. Gideon Arulmani og Kjell Helge Kleppestø som skal tale på Karrierefestivalen på tirsdagen.