Hvordan veilede elever med funksjonsnedsettelser som ønsker å ta høyere utdanning?


Lær om hvordan du bedre kan veilede elever med funksjonsnedsettelser som ønsker å ta høyere utdanning.

Unge funksjonshemmede har utarbeidet en veileder, skreddersydd for utdannings- og yrkesrådgivere i videregående skole, som Maren Fuglesang skal presentere for oss. Denne veilederen vil gi deg verdifulle tips om hvordan du kan bli enda bedre til å inkludere elever med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom.
Høyere utdanning er en av de viktigste forutsetningene for at personer med nedsatt funksjonsevne kommer i arbeid. Utdanning har større betydning for denne gruppa enn for befolkningen for øvrig.

La deg engasjere og inspirere av Maren mens hun deler sin kunnskap.


Når læringsutbytte teller


Hva skjer når et tverrfaglig ungdomsteam sammen operasjonaliserer begrepene og verktøyene fra kvalitetsrammeverket for karriereveiledning?  
 
Dette skal du få høre mer om her. VICA Kompetanse er en pådriver for at kvalitetsrammeverkets tas i bruk i en praktisk hverdag, og har utviklet «Knappekurs – kvalitet i praksis». Kopano-partner Sølve AS er en av bedriftene som har deltatt på kurset. I dette innslaget møter du Rita Sandnes, daglig leder for Sølve AS og Ingunn Carling, kreativ leder i VICA Kompetanse. Sammen reflekterer de over effekten av å fokusere på læringsutbytte og å ta i bruk strukturerte karrierelæringsaktiviteter i den praktiske hverdagen. Hvilken effekt har det på veilederens rolle? Hva skjer med veiledningsprosessen? Hvilke resultater oppnås? 


UIB Ferd - eneste karrieresenteret i Norge for yngre forskere​

Karrieresenteret åpnet i 2022 og bygger på kvalitetsrammeverket og karriereknappene. UiB Ferd tilbyr individuell karriereveiledning om akademisk karriere og sektormobilitet, samt kurs i overførbare ferdigheter. I tillegg lager de tilpassede opplegg for ulike fagdisipliner. 

Det de har felles med andre karrieretjenester, er faget og didaktikken de bruker. Selv de med høy kompetanse har vanskelig for å omsette ferdigheter til et språk arbeidsgivere forstår, samt en tro på at ferdighetene de har faktisk er etterspurt. Det som skiller oss, er vel kanskje mest begrepene vi bruker. Veiledning for eksempel i UH sektoren er forbehold faglig veiledning (PhD- veileder for eksempel) derfor bruker vi begrepet samtale. Få med deg Ellen Hagen fra UiB Ferd fortelle om dette - kanskje inspirerer det andre universiteter og høyskoler til å etablere det samme?


Kraften i å jobbe


Den tidligere «God morgen Norge»-profilen Eli Strand, har i flere år kjempet mot uhelbredelig livmorhalskreft. Så får hun brystkreft. - Bare tre uker etter at jeg hadde fått min første dose med cellegift, var jeg nesten tilbake i full jobb, sier Strand.

- Jeg sto opp fra sengen, tok på meg parykken og gikk på jobb som selvstendig næringsdrivende. For meg har jobben vært medisin i de tre årene jeg har levd med uhelbredelig kreft, sier Strand.
Etter at Eli ble syk, har ingen i hjelpeapparatet snakket med henne om jobb. Forventningsgapet mellom personer i kritiske overganger og ressursene rundt personen kan og bør reduseres.

Kan økt karrierekompetanse være en del av svaret, og hvordan kan vi bidra? Under Åpen Scene på Karrierefestivalen får du høre karriereveileder og gründer Merete Wik Silden og Eli Strand prate mer om dette. Deres intensjon er å få mer jobbprat inn i rehabiliteringsfasen for plutselig syke og skadde.


Hva skjer innen spillbaserte verktøy innen karriereutforsking/karriereveiledning?


Kopano-partner OsloKollega forteller oss om hvordan de bruker spillbaserte vertkøy innen karriereutforskning og karriereveiledning.

Bruk av spill i læring er ikke nytt, men spill som fremmer egenrefleksjon om karriere, som en "karriereveileder i lomma", er et nyskapende verktøy for karriereveiledning. OsloKollega har hatt god erfaring med å ta i bruk dette verktøyet, som et supplement i karriereveiledningen, med våre deltakere i Arbeidsforberedende trening (AFT). 
Spillet «GodKarriere» tar utgangspunkt i det Nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning – med mål om å utvikle karrierekompetanse hos deltakerne. GodKarriere skal også bidra til opplevelsen av mestring, autonomi og eierskap. Spill- og simuleringsbasert læring er en løsning utviklet for å styrke den enkeltes karrierelæring, -ferdigheter og -kompetanse gjennom motiverende og engasjerende trening. Daglig leder i OsloKollega Karriere, Hanne Islund, vil fortelle dere mer om dette spennende verktøyet.

Profilbilder av alle foredragsholderne under Åpen Scene