Se opptak her

Med ca 1.700 medlemmer i ryggen er de med å rette fokus på noe mange mener mye om, og som er viktig for myndighetene ved at HKdir nå har ansvaret for faglig utvikling. Eller er det viktig når man ser på fokus og resurser over tid?​ 

HKdir har fått overlevert en forskningsrapport om tema, og den første doktoravhandling om faget "Utdanningsvalg" ble levert i vår.

Hva sier rapportene, og hvordan henger dette sammen med at Kunnskapsdepartementet jobber med fullføringsreform og på samme tid ber HKdir utvikle et kvalitetsrammeverk for karriereveiledning i skole? Er helhetlig karriereveiledning  hele skolens ansvar? Er det mulig og i det hele tatt ønskelig? Hva er egentlig kvalitet i denne sammenheng?​

Rådgiverforum Norge sin leder Liv Hofgaard  er til daglig rådgiver i ungdomskolen. Hun leder samtalen mellom 1.amanuensis Petra Røise og karriererådgiver Jørund Walseth. Dette er en flott gjeng med engasjerte fagpersoner, hvor det blir rom for å se på muligheter og begrensinger, og kanskje noen utfordrende kritiske perspektiver løftes frem.​

Liv Hofgaard leder Rådgiverforum Norge og har vært engasjert i organisasjonen i over 9 år. Rådgiver ved Skeiene ungdomsskole i Sandnes, og har master i karriereveiledning.​

PhD Petra Røiseer ansatt ved Universitetet i Sørøst Norge, og leverte sin doktorgrad  i karriereveiledning, om faget Utdanningsvalg våren 2022. Hun har lang fartstid som veileder, og har skrevet flere bøker.   ​

Jørund Walseth er karriererådgiver ved Firda vidaregåande skule i Vestland fylke. Og kjent som Karrierekaren på Instagram.  Han har og mastergrad i karriereveiledning, og er en engasjert pådriver for helhetlig karriereveiledning utfra Firdamodellen.

Et forskerteam fra NTNU Samfunnsforskning, Universitetet i Sørøst-Norge, NORCE og Aarhus Universitet har på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennomført en undersøkelse av kvalitet og kvalitetsutvikling i karriereveiledning i skolen. Forskningsrapporten presenterer funn og anbefalinger. ​