Se opptaket her

Utdanning og opplæring et viktig tilbud som skal gis til alle innsatte med rett til dette så langt det er mulig. Dette er sentralt både fordi innsatte har lik rett til opplæring som befolkningen ellers, og fordi dette gir et bedre grunnlag for å komme tilbake til samfunnet uten å begå ny kriminalitet.

Karriereveiledning i fengsel skal bidra til å hjelpe innsatte på veien.

Vi får et innblikk i dagens praksis og drøfter muligheter for fremtiden med: