Dagens sending i opptak: 

Kompetansepolitisk Råd skal diskutere rullering/fornying av strategien høsten 2021,og vil deretter starte selve arbeidet med å fornye strategien. Det er perfekt timing å høre hva partene tenker om dette rett før arbeidet begynner!​

Kan vi forvente at nye lover på feltet nå forplikter, og i tilfelle hvordan ønsker fylkeskommunene å bruke karriereveieldningstjenestene i sitt kompetansepolitiske arbeid? Vi vil høre fra partene i arbeidslivet og hva de tenker om karriereveiledningens plass i et livslangt læringsliv. Hva krever de fremover, og hvordan kan de selv stille opp og forplikte seg. Vi har invitert Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Det er behov for samarbeid fremover også, hvordan skal vi konkret gå til verks?​

Divisjonsdirektør (konst.) hos Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse Anders Fremming Anderssen
Forbundsleder Erik Kollerud – YS
Direktør Kenneth Stien - NHO (Arbeid & Inkludering)​
Seksjonsleder forskning, kompetanse og internasjonalisering Kathrin Jacobsen Vestland fylkeskommune​
Direktør Liv Marit Hansen Vestfold Telemark fylkeskommune​

​Samtalen ledes av Håkon Andreassen, leder Karriere Trøndelag.

TILBAKEMELDING PÅ ARRANGEMENTET