Dagens sending i opptak: 

Karriere Vestland (fylkeskommunalt karrieresenter) og Beredt AS (arbeids- og inkluderingsbedrift) har et pågående samarbeid på å levere karrieretjenester til hele befolkningen i Vestland. Veisøkere opplever at tjenesten leveres av Karriere Vestland, mens karriereveiledere fra Beredt AS inngår i deres veilederteam når det er stor pågang og mange bestillinger. ​Ved avrop på fysisk karriereveiledning i andre deler av fylket har Beredt As inngått samarbeid med andre lokale arbeid og inkluderingsbedrifter som Opero, Kveik, Sogneprodukt, In Via og Origod.

Stortinget bevilget mye Covid-19 midler i 2020, blant annet fikk fylkeskommunene ekstra midler for å styrke karriereveiledningstjenesten til permitterte og arbeidsledige. I Vestland fylkeskommune ble det politisk vedtatt å bruke 2 mill kr av disse ekstramidlene kr til dette, med utgangspunkt i at Vestland fylkeskommune skulle invitere til samarbeid med andre aktører i fylket med tilsvarende kompetanse som Karriere Vestland.  Et sentralt premiss for samarbeidet var det nylig lanserte nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning. Helhetlig karrieretjeneste til hele befolkningen har vært et satsingsområde for fylkeskommunen i flere år. ​

Et sentralt mål var å ta på alvor det nasjonale tverrsektoriale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning, og faktisk begynne å prøve et faglig samarbeid i regionen. ​

Karriere Vestland og Beredt AS har siden høsten 2020 prøvd ut samarbeidet, og mange rundt omkring i landet har vært nysgjerrig på hvordan dette har gått. Karrierefestivalen tok kontakt med dem og Kjell Helge Kleppestø som initierte dette arbeidet i 2020, og vil høre med dem hvordan det det går, nøkler til suksess, utfordringer og om dette er en vei å gå videre på?​

Vi møter Aida Cisic-Dizdar, leder for Karriere Vestland, og Øyvind Hjørnevik, leder avdeling Arbeidsmarkedstjenester Beredt AS, som forteller om det praktiske og faglige samarbeidet, om mulige synergier og potensiale for mer samarbeid. Vi får muligens høre om utfordringer de har møtt, siden de jobber vanligvis i ulike sektorer under ulike rammebetingelser.​

Relaterte lenker: 

Aida Cisic-Dizdar, leder Karriere Vestland​
Øyvind Hjørnevik, leder avdeling Arbeidsmarkedstjenester Beredt AS​ 
Kjell Helge Kleppestø, CXS Nordic AS/InFlow24

Tilbakemelding på arrangementet