Dagens sending i opptak: 

Vi kan i artikler se og lese om fornøyde aktører i overleveringsseremonien. NOU om karriereveiledning lansert | Veilederforum.no

Et stort og mangfoldig fagmiljø ventet spent på resultater. En sentral anbefaling var «- For å sikre helhet og sammenheng i tjenestene når det gjelder kvalitet, bør det etableres et kvalitetsrammeverk basert på en forståelse av at alle har ulike roller i et helhetlig system for karriereveiledning». Det nasjonale tverrsektorielle kvalitetsrammeverket er på plass, og Kompetanse Norge* har på en forbilledlig måte utført Kunnskapsdepartements utfordring med å sikre en bred deltakelse i utarbeidelsen. ​

Utvalgsleder prof. Roger Kjærgård skal snakke litt om hva som har skjedd på siden sist, men ikke minst skal Elaine Bloom som erfaren programleder utfordre han på "hva nå?" Og "hvordan skal kvalitetsrammeverket faktisk tas i bruk i alle sektorer". 

Elaine Bloom har skrevet masteroppgave om karriereveilederes rolle i tverrsektorielt perspektiv​. Prof. Roger Kjærgård i samtale med karriereveileder Elaine Bloom.

Relaterte linker:

https://www.usn.no/om-usn/kontakt-oss/ansatte/roger-kjargard 
https://www.elainebloom.no/

* 1. juli ble Kompetanse Norge en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, se www.hkdir.no.

Tilbakemelding på arrangementet