Dagens sending i opptak: 

Fung. seksjonsleder Tonje F. Gravås ved det nye Direktorat for høyere utdanning og kompetanse har virkelig vært med på mye spennende de siste årene.​

Hun har fulgt tett alle de sentrale prosessene knyttet til karriereveieldning på nasjonalt nivå de siste 10 årene, og vi håper å få "behind the scenes" - hva skjedde egentlig​?

Tonje kom fra Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, til det helt nyopprettede Nasjonal enhet for karriereveiledning i det som den gang het noe så spenstid som VOX, senere Kompetanse Norge.​

Du vil se i NOU 2016:7 at hun var del av Kunnskapsdepartementets sekretariat da den ble skrevet. Hun var sentral i arbeidet rundt oppdraget Kompetanse Norge* fikk om å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Det skulle ikke minst ta høyde for et rammeverk som skulle være tverrsektorielt.​

Vi gleder oss til å kaffeprat med Elaine og Tonje.

* 1. juli ble Kompetanse Norge en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, se www.hkdir.no.

Tilbakemelding på arrangementet