Dagens sending i opptak: 

Vi inviterer alle som jobber med karriereveiledning i hele Norge å melde seg eller sin organisasjon til å bidra med et innslag, en debatt eller andre måter å synliggjøre det dere er opptatt av.

Vi har lav terskel, vi har god plass til flere aktører - det er bare å sende oss en melding så tar vi kontakt fortløpende. Scenen er din!​ Ta kontakt på post@karrierefestivalen.no 

Prosjektleder Merete Wik Silden fra Landsforening for ryggmargsskadde. 

Prosjekt Motivasjon og Mestring med karrierekompetanse ønsker å gi personer med funksjonsnedsettelse økt fokus og muligheter til karriere og en bedre livskvalitet. Intensjonen er at høyere grad av karrierekompetanse vil styrke mestringsfølelse samt evne til å se muligheter innen frivillig arbeid og ordinært arbeid. Per idag er dette et sosialt entreprenørskap i samarbeid med Landsforening for Ryggmargskade og Norges Handikap Forbund. Karrieremotivatoren sin rolle blir å motivere andre medlemmer til karriere, og motivere næringslivet til å ansette funksjonshemmede på like vilkår som andre. 
Merete Wik Silden

Direktør tilrettelagt arbeid og utvikling Hanne Islund fra OsloKollega

OsloKollega har satset på gamification for å utvikle karrierekompetanse hos ansatte i VTA. I samarbeid med Attensi er spillet OsloKollega utviklet og implementert i VTA avdelingen med stor suksess. Hanne skal fortelle om utviklingen, tankegangen og sine tanker om fremtiden for gamification som verktøy for utvikling av karriereferdigheter. 
Hanne Islund
 

Har du innspill eller ønsker til denne sesjonen, ta kontakt med oss på post@karrierefestivalen.no 

Tilbakemelding på arrangementet