Dagens sending i opptak: 

Karriereveileding som fagfelt har vært i stor utvikling i Norge de seneste årene. Master i Karriereveiledning har blitt etablert, NOU 2016/7 kom, og Kvalitet i Karriereveiledning er laget i regi av Kompetanse Norge*.

  • Hvordan knytte kompetanseområde i kvalitetsrammeverket​?
  • Hva er en Karriereveileder?
  • Hvilken formell kompetanse har en Karriereveileder?
  • ​Hvordan jobbes det med utvikling i akademia for å møte grasrota og kvalitetsrammeverkets behov?​
  • Er det på tide at vi får en egen bachelor i Karriereveiledning?

Postdoktor Ingrid Bårdsdatter Bakke ved Høgskolen i Innlandet​
Karriereveileder Elin Grindevik fra Arbeid & inkluderingsbedrifter
Karriereveileder Cathrine Hollekim Lekven fra Karrieresenteret i Vestfold og Telemark
Jobbspesialist i Nav Runar Leiren, metodeveileder IPS
Skolerådgiver: Liv Hofgaard, leder Rådgiverforum Norge 
NAV

* 1. juli ble Kompetanse Norge en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, se www.hkdir.no.

TILBAKEMELDING PÅ ARRANGEMENTET