Har du innspill eller ønsker til denne sesjonen, ta kontakt med oss på post@karrierefestivalen.no


Programkomiteen 2021