Karrierefestivalen gjøres på dugnadsinnsats! Vi takker for at alle gjester og programledere stiller opp gratis, og med en meget positiv innstilling!

En ad hoc programkomite og teknisk stab jobber også gratis og på dugnad.​ Innlederne kommer fra organisasjonene under – og det er plass til alle som vil være med!​

Vestfold og Telemark fylkeskommune | Karriere Vestfold og Telemark | Karriere Trøndelag | Universitetet i Sør-øst Norge | Høgskolen i Innlandet | Rådgiverforum Norge | Vestland fylkeskommune | Karriere Vestland | Direktorat for høyere utdanning og kompetanse | Beredt AS | Ifokus AS | Jobbklar AS | NHO | YS | Astero | CXS Nordic | Oslokollega | Arba